Information

  • Kund: Privat
  • Kostnad: Se butik för aktuellt pris.
  • Mått: Finns i flera storlekar, se butik.
  • Produkt: Graverad plastskylt för märkning av hästboxar etc.

Vi tillverkar många olika typer av skyltar för många olika ändamål. I detta fall är det en märkskylt för placering i ett stall.

Märkskyltar kan fås i olika storlekar och material, se webbutik för detaljer.