Vad är CO2-laser?

En koldioxidlaser tillhör de så kallade gaslasrarna som använder sig av en gasfylld kammare som avger laserljuset. Fördelen med CO2-laser är att de ger en hög uteffekt kontinuerligt.

Varför välja oss?

Vi tillhandahåller alla typer av gravyrtjänster, alltid rätt lösning för ditt behov.

  • Rätt metod för rätt material.
  • Professionell personal
  • Vi tillför kvalitet och värde!
  • Maskiner med hög kapacitet och precision.
  • Leveranser i tid!
  • Vi fokuserar på nöjda kunder!
co2laser
co2laser2

Vi arbetar för att ge både högsta kvalitet och högsta servicegrad. Det vet vi är uppskattat!